Wat is meditatie en hoe verloopt het proces van mediteren?

Wat is meditatie en hoe verloopt het proces van mediteren?

  • Meditatie creëert ruimte voor inzicht.
  • Je wordt je eigen toeschouwer door ontspanning en observatie
  • Door innerlijke rust ontstaat er stilte in jou
  • Je komt terug in ervaren en beleving
  • Hierin openbaart zich Liefde, Bewust-Zijn, Verbinding en het in Vrede Zijn met jezelf.

    Daarvóór werd die ruimte overspoeld door chaotische gedachten en emoties.
Mediteren gaat niet over dat je start vanuit de spiritualiteit, het start vanuit de natuur van de realiteit. 
Dat wat jij van nature bent in verbinding met de ruimere realiteit.

Agenda