Voorwaarden

  • Je bent lid van Bij Lidwien vanaf het moment dat je bent ingeschreven.

  • Je blijft zolang lid totdat jij mondeling of per mail opzegt. Je kan ten allen tijde opzeggen, houd wel rekening met een opzegtermijn van 2 lessen. Het resterende bedrag zal worden gecrediteerd.
    Lessen die reeds hebben plaatsgevonden worden niet verrekend.
  • Gemiste lessen kunnen ten alle tijden ingehaald worden in een andere groep mits er plaats is.

  • Zodra je de factuur betaald of naar de les komt ga je akkoord met de voorwaarden.
We use cookies